Praktický lékař, "obvoďák"

     Všeobecný praktický lékař (VPL) je lékař prvního kontaktu. Je pro své pacienty rádcem a manažerem ve využívání specializovaných zdravotních a sociálních služeb, zajištuje návaznost odborných doporučení. Hlavním úkolem je poskytnout léčebně-preventivní péči.

VPL zná pacienta většinou po celý život, ví o rodinném a sociálním zázemí, práci, zná jeho povahu, reakce atd. Každý kontakt VPL s pacientem přispívá k rozvoji jejich vzájemného vztahu a důvěře.

Mezi základní služby poskytované VPL patří: konzultační, diagnostická a léčebná činnost při akutních problémech, pravidelná péče o pacienty s chronickými chorobami, preventivní činnost včetně screeningu a očkování, posudková činnost pracovnělékařská, sociální a sportovní, návštěvní služba. Nad rámec těchto činností jsou některé diagnostické a terapeutické výkony vyžadující speciální přístrojové vybavení nebo zvláštní kompetence lékaře či sestry. Kvalita poskytované péče a její rozsah se odvíjí i od personálních možností ambulance, kompetencí VPL.

Práce VPL je z velké části o administrativě (psaní receptů, žádanek, podrobné záznamy preventivních prohlídek, posudky pro sociální správu a úřady práce, psaní neschopenek, hlášení o trvání nemoci, lázeňské návrhy, hlášení pro policii, soudy, doporučení ke specialistům, předoperační vyšetření, výpisy z dokumentace při předávání pacienta kolegovi, úrazové pojistky, výpisy ze zdravotní dokumentace pro komerční pojištění, žádosti o zvýšení úhrady na léky pro pacienty, výkazy pro zdravotní pojišťovny, posudky pro provedení závodních vstupních/preventivních prohlídek, potvrzování na zbrojní průkaz, řidičský průkaz, potvrzení o zdravotní způsobilosti pro studenty, smlouvy se zdravotními pojišťovnami, pravidelná statistická hlášení pro ÚZIS, vedení účetnictví ambulance včetně objednávek a fakturací). Nároky na administrativní činnosti lékařů, a to nejen praktiků, každoročně narůstají a omezují lékaře v jejich hlavní činnosti.