"Desatero vzorného pacienta"

Vzorný pacient je takový, který pečuje o své zdraví, dodržuje pitný režim, jeho strava je pestrá, vyhýbá se nadbytečnému stresu, je fyzicky aktivní, sportuje a dostatečně spí. 

Co by měl každý vzorný pacient dodržovat? 

  1. Dbát na pokyny svého lékaře.
  2. Pokud čemukoliv nerozumí, nebát se zeptat.
  3. Nikdy nezamlčovat podstatné informace týkající se svého zdravotního stavu!
  4. Chodit na pravidelné preventivní prohlídky 1x za 2 roky. Díky preventivním prohlídkám lze včas podchytit příznaky závažných onemocnění a zvýšit tak míru úspěšného vyléčení. Vyšetření prováděná při prevencích se liší podle věku.
  5. Pokud má pacient nějaké léky, pravidelně je užívat. Vyzvednout si vždy recept na další, ještě než mu dojdou stávající, aby léčba navazovala. Léky nikdy bez vědomí lékaře nevysazovat ani neměnit jejich dávkování. Pokud pacientovi léčba z nějakého důvodu nevyhovuje nebo se u něj objeví nežádoucí účinky, informujte o tom vždy lékaře.
  6. Je-li žena, chodit na pravidelné gynekologické peventivní prohlídky 1x ročně. Je-li ve věku nad 45 let, chodit pravidelně na mamografické vyšetření 1x za 2 roky. / Je-li muž ve věku nad 50 let, chodit pravidelně na "STK pro chlapy".
  7. Pro úplnost zdravotnické dokumentace nosit veškeré zprávy z odborných vyšetření.
  8. Měl by dodržovat ordinační hodiny popřípadě čas, na který je objednán. Přesto se však může stát, že musí svého vyšetření vyčkat z důvodu ošetřování akutnějších pacientů, pořadí pacientů určuje vždy lékař, zpravidla dle závažnosti stavu či věku pacientů. Pokud se pacient nemůže dostavit ve smluvený čas, předem se omluví.
  9. Jistota je jistota. Po očkování vždy pacient setrvá v čekárně 30 minut kvůli případné alergcké reakci.
  10. Pamatuje na to, že i lékař je jen člověk.